In English? Nyt livet til det fulle!
LIVET ER...
MANGLENDE BITER STEGENE
ANSVARSFULL KONTAKT
Å, DE SMÅ IRRITASJONSMOMENTENE!
Stress, sosial apati, angst, fremtidsfrykt, utrygghet, depresjon, skyldfølelse ... Alle er symptomer på nåtidens syke livstil, ikke sant? Ikke, egentlig! Det er et faktum at livet er fullt av situasjoner som ikke er behagelige. Men når vi fokuserer på det viktige, når vi slipper skyld, frykt, angst og sinne, begynner vi å ha en ærlig samtale med oss selv. Vi skjønner at uansett hva som skjer, trenger man ikke å føle seg som et offer for situasjonen. Vi aksepterer ideen om at vi er de eneste som kontrollerer hvordan vi responderer - ikke reagere - på omstendighetene. Vi er fri til å nyte og bygge tilværelsen vår helt sikre på oss selv. Fri fra følelsesmessige reaksjoner. I stand til å utnytte livserfaringer på en bedre måte.
Et tilfredsstillende liv - Instruction guide
D.A.R.E. ble utviklet for å identifisere dine følelser, å rette oppmerksomheten på dem og å hjelpe deg å bruke følelsene på en sunnere måte.
Develop Awareness Reshape Emotions
Du kan møte livet med to forskjellige perspektiv: Du styrer dine følelser. Eller dine følelser styrer deg. Å leve gjennom emosjonelle reaksjoner gir ingen friheten til å velge. Dine følelser er som en barnehage i en godtebutikk. Forlangende, krevende barn ute av kontroll. Er det måten du vil leve? Når man bestemmer seg for å ta ansvar for måten man føler, lager man en effektiv strategi for å leve et blomstrende liv. Konsekvensen er større tilfredsstillelse av det man oppnår. D.A.R.E. er en trinnvis metode som hjelper deg å nå mye lengre i livet.
I STEDET FOR ´JEG KAN IKKE`, SI ´DET KAN JEG PRØVE !`
Hvordan føles det å leve til det fulle? Å være ansvarfull er å leve hver dag som en ny start. Du kaster ikke bort tiden med å forsøke å endre fortiden eller å frykte framtiden. Du er i ro og fred. Du nyter å være på det eneste stedet du vil være: Nåtiden. Når man lever i nåtiden, angrer man ikke på det som har skjedd eller frykter fremtiden. Det er ikke rom for det. Du takler problemer proaktivt. Du lærer å legge bak deg anger, skyld, frykt og sinne. De er ute av syne i ditt livsperspektiv. Du setter bedre mål. Du bryr deg ikke om skjebnen eller hva andre tenker. Du er 100% ansvarlig for det du oppnår - uansett hvilke utfordringer du møter. Fokuset er på “HVA” og “HVORDAN”, ikke på "Hva om jeg hadde ...`. Denne tankegangen skaper muligheter og evne til å leve mer bevisst og konsekvent.

Vil du bli coachet?  Første time får du som gave!

Alber Souza Coaching & Training +47 93061515 Torggata 1 0181 Oslo Follow me on Facebook
WHAT IS YOUR LIFE WORTH TO YOU?
Develop Awareness Reshape Emotions Reinventing life through its best tool: YOU